Chào mừng bạn đến với Bản đồ thế giới của chúng tôi!

  Các nước được tô bóng có các nhà máy được chứng nhận WRAP trong đó; màu xanh đậm hơn, càng có nhiều nhà máy ở quốc gia đó. Nhấp vào một quốc gia để xem danh sách các nhà máy được chứng nhận ở quốc gia đó hoặc tìm kiếm một cơ sở cụ thể bằng cách sử dụng các trường ở bên phải của bản đồ.