Về Wrap

WRAP Là Ai?

Sản Xuất Được Chứng Nhận Trách Nhiệm Toàn Thế Giới (Wrap) Là Một Tổ Chức Độc Lập, Khách Quan, Phi Lợi Nhuận Của Các Nhà Chuyên Môn Tuân Thủ Xá Hội Tàn Cầu Dành Riêng Cho Việc Thúc Đây Sản Xuất An Toàn, Hợp Pháp, Quyền Lợi Và Đạo Đức Trên Toàn Thế Giới Thông Qua Các Chương Trình Chứng Nhận Và Đào Tạo. Wrap Có Trụ Sở Chính Tại Arlington, Virginia, Usa Và Có Các Van Phòng Chi Nhánh Tại Hongkong Và Bangladesh Cũng Như Các Đại Diện Tại Ấn Độ, Và Đông Nam Á (Thái Lan Và Việt Nam).

WRAP Làm Gì?

Hoạt Động Chính Của Chúng Tôi Là Chương Trình Chứng Nhận, Đây Là Một Chương Trình Chứng Nhận Nhà Máy Độc Lập Lớn Nhất Trên Toàn Thế Giới Chủ Yếu Tập Trung Vào Các Ngành Sản Phẩm Như May Mặc, Giày Da. Chúng Tôi Đưa Ra 3 Cấp Độ Của Chứng Nhận Có Giá Trị Từ 6 Tháng Đến 2 Năm Dựa Vào Mức Độ Tuân Thủ 12 Nguyên Tắc Wrap Của Các Nhà Sản Xuất. Những Nguyên Tắc Này Dựa Vào Yêu Cầu Luật Tại Mỗi Đất Nước Và Bao Gồm Tinh Thần Hay Ngôn Ngữ Của Công Ước Có Liên Quan Của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (Ilo).

Wrap Cũng Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Toàn Diện Khắp Thế Giới Và Được Nhận Biết Như Là Một Tổ Chức Đào Tạo Được Công Nhận Bởi Tổ Chức Đăng Ký Quốc Tế Của Đánh Giá Viên Có Chứng Chỉ (Irca). Tất Cả Các Đối Tác Giám Sát Của Chúng Tôi Phải Trải Qua Chương Trình Đào Tạo Đánh Giá Viên Trưởng Toàn Diện Và Tham Gia Những Khóa Học Đào Tạo Lại Định Kỳ Thường Xuyên. Chúng Tôi Cũng Đưa Ra Khóa Đào Tạo Đánh Giá Viên Nội Bộ Cung Cấp Giảng Dạy Cho Quản Lý Nhà Máy Và Người Lao Động Làm Thế Nào Để Thực Hiện Việc Tuân Thủ 12 Nguyên Tắc Trong Nhà Máy Của Họ. Thêm Vào Đó, Wrap Còn Là Tổ Người Tiên Phong Trong Việc Đào Tạo An Toàn Cháy Nổ Trong Nhà Máy, Những Khóa Học Này Được Cung Cấp Tại Bangladesh, Pakistan, Trung Quốc, Và Đông Nam Á.

 

WRAP Là...

ĐỘC LẬP

    

1 ĐỐI TÁC CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ VÀ ĐÁP LẠI

Tổ Chức Xác Định Tiêu Chuẩn Trong Lĩnh Vực Tuân Thủ Xã Hội
   
NGUỒN CỦA TRI THỨC VÀ CHUYÊN MÔN CHO CẢ KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP.

1 ĐỐI THỦ TRỌNG YẾU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP MAY MẶC, VÀ GIÀY DA.