C-TPAT Cho Nhà Sản Xuất Nước Ngoài

C-TPAT CHO NHÀ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI

Tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho nhà máy sản xuất ở nước ngoài được cơ bản được thiết kế để có các khối xây dựng cho các cơ sở sản xuất ở nước ngoài khởi tố hành động bảo mật hiệu quả được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất chuỗi cung ứng và giảm thiểu nguy cơ mất mát, trộm cắp, và lậu buôn lậu có tiềm năng có thể giới thiệu những kẻ khủng bố và thực hiện của chủ nghĩa khủng bố vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc xác định và phạm vi của các yếu tố hình sự nhắm mục tiêu thương mại thế giới thông qua những âm mưu nội bộ đòi hỏi các công ty, và nhà sản xuất đặc biệt là nước ngoài, để nâng cao thực hành bảo mật của họ.
 

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC :

 • • Tổng quan về C-TPAT
 • • Các yêu cầu dành cho các đối tác kinh doanh.
 • • Tổng quan về các yêu cầu cho nhà máy ở nước ngoài
 • • Qui trình an ninh
 • • Điểm xuất xứ
 • • Tham Gia/Chứng Nhận trong một chương trình an ninh chuỗi cung ứng quản lý hải quan nước ngoài
 • • An ninh container và xe tải chở hàng
 • • Kiểm xoát xâm nhập
 • • An nihn cá nhân
 • • Qui trình an ninh
 • • An ninh mạng

ADMISSION REQUIREMENTS:
None. 
 
COURSE PREREQUISITES:
 
SIGN-UP:
Click on an upcoming session to begin the sign up process