Đào tạo an toàn cháy nổ

Đào tạo an toàn cháy nổ của WRAP cung cấp thông tin quý báu về chủ đề quan trọng an toàn cháy nổ trong nhà máy may mặc. Học viên sẽ đạt được kiến thức an toàn cần thiết và học ứng dụng các kỹ thuật để giảm thiểu nguy cơ cháy và làm cách nào để xử lý hiệu quả trong tình huông cụ thể. Khóa học này rất lôi cuốn và được thiết kế đặc biệt cho từng quốc gia.

Xem video về khóa học này:

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC :
  • • Xem xét về luật an toàn cháy nổ địa phương
  • • Định nghĩa các loại cháy
  • • Thành phần và sự lan tỏa của đám cháy
  • • Hành vi vùa con người trong đám cháy
  • • Vai trò của nhân viên an toàn hỏa hoạn
  • • Năm bước Đánh Giá Rủi Ro
  • • Các cách thức phòng cháy hàng ngày
  • • Thoát hiểm hiệu quả
  • • Lên kế hoạch và thực hành thoát hiểm khi có cháy
  • • Sử dụng thiết bị chửa cháy
YÊU CẦU NHẬP HỌC:
Bất kỳ người nào có quan tâm
 
HỌC PHÍ:
Học phí khác biệt từng khóa. Chi tiết sẽ được cung cấp sau khi bạn nộp đăng ky học
 
SIGN-UP:
Click on an upcoming session to begin the sign up process