Đào Tạo Đánh Giá Viên Nội Bộ

Khóa đào tạo đánh già viên nội bộ là giới thiệu về cách đánh giá trách nhiệm xã hội. Nó được thiết kế cho những ai đã có kiến thức cơ bản về đánh giá và đang tìm kiếm để trở thành đánh giá viên hệ thồng trách nhiêm xã hội torng tổ chức của họ hay là những người đang tìm kiếm để bắt đầu một chương trình tuân thủ trong các công ty của riêng mình Khóa học này được tiến hành giảng viên có kinh nghiệm và đăng ký bởi hệ thống IRCA trách nhiệm xã hội với vô số kiến thức thực tế.

 
*Khóa học này kết hợp IRCA Course A17331 (Hệ thống Trách Nhiệm Xã Hội) và IRCA Course A17332 (Đánh giá Nội Bộ Hệ Thống Trách Nhiệm Xã Hội) và đáp ứng các yêu cầu đào tạo xác nhận IRCA như một Đánh giá Viên Nội Bộ Hệ Thống Trách Nhiệm Xã Hội

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC :

 • • Điểm cơ bản của đánh giá trách nhiệm xã hội
 • • Các thành phần của các công ước ILO liên quan
 • • Tầm quan trọng của hệ thống quản lý
 • • Chu kỳ của cuộc đánh giá
 • • 12 Nguyên Tắc WRAP
 • • Các yêu cầu an toàn cá nhân cho đánh giá viên
 • • Thực hiện cuộc họp khai mạc
 • • Thực hiện đi tham quan nhà máy
 • • Thực hiện phỏng vấn cá nhân và nhóm
 • • Kiểm tra lương và giờ làm việc
 • • Báo cáo các vần đề phát hiện bao gồm yêu cầu các hành động khắc phục
 • • Kết thúc cuộc đánh giá
 • • Bảo mật thông tin thu thập được trong đánh giá

YÊU CẦU NHẬP HỌC:
Có kiến thức cơ bản về đánh giá trươc khi tham dự khóa học này. 
 
ĐĂNG KÝ:
Nhấp vào khóa đào tạo sắp tới để bắt đầu đăng ký