Đào Tạo Đánh Giá Viên Trưởng

Khóa học dành cho các đại diện của các Đối Tác Đánh Giá của WRAP những người dẫn dắt cuôc đánh giá trong việc đánh giá tuân thủ hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội các tổ chức với các yêu cầu cảu WRAP, công ước ILO, và luật địa phương. 

 
*Khóa học này đáp ứng các yêu cầu đào tạo cho những ai mong muốn đăng ký như là Đánh Giá Viên Trưởng với IRCA.
 

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC :

 • • Giới thiệu về đánh giá xã hội
 • • Xem xét các thành phần của các công ước ILO liên quan.
 • • 12 Nguyên Tắc WRAP
 • • Tại sao hệ thống quản lý là các công cụ quản lý quan trọng
 • • Lập kế hoạch đánh giá
 • • Bắt đầu chương trình đánh giá
 • • Thực hiện phỏng vấn
 • • Thực hiện kiểm tra hồ sơ
 • • Xác định các hồ sơ giả
 • • Các yêu cầu an toàn cá nhân cho đánh giá viên
 • • Thực hiện đóng vai tình huống họp khai mạc
 • • Thực hiện giả định đi tham quan nhà máy
 • • Đóng vai phỏng vấn nhân viên
 • • Tính toán lương và giờ làm việc
 • • Báo cáo các hành động khắc phục
 • • Bảo mật thông tin thu thập trong cuộc đánh giá
 • • Họp kết thúc, bài học tình huống và đóng vai
 • • Kế hoạch khắc phục có giá trị sử dụng
 • • Lưu hồ sơ và của báo cáo đánh giá
YÊU CẦU NHẬP HỌC:
Khóa học dành cho các đối tác đánh giá.
 
ĐĂNG KÝ:
Nhấp vào khóa đào tạo sắp tới để bắt đầu đăng ký.