Nguyên tắc 6 câu hỏi
Đây là những câu hỏi phổ biến xung quanh bản cập nhật gần đây của chúng tôi về Nguyên tắc 6. Nếu bạn muốn hỏi một câu hỏi mà không được hiển thị ở đây, nhấp vào đây để liên hệ với nhóm tuân thủ 
 
Cái gì đã thay đổi?

WRAP đã thay đổi tiêu chí chứng nhận của nó cho phép các nhà máy đáp ứng các điều kiện nhất định để đủ điều kiện cho một tiêu chuẩn, 1 năm (Gold) chứng nhận, ngay cả khi họ chưa tuân thủ đầy đủ giới hạn về giờ làm việc đặt trong luật pháp địa phương. Những điều kiện này là:

1. Minh bạch hoàn toàn về giờ làm việc;

2. Đảm bảo rằng giờ làm việc tự nguyện, trong điều kiện bảo vệ an toàn và sức khỏe người lao động;

3.Chi trả cho toàn bộ công nhân đầy đủ theo Nguyên Tắc WRAP về Lương Bổng và Phúc Lợi; và

4. Cho thấy tiến trình, từ cuộc đánh giá đến kế tiếp, đạt được các yêu cầu về giờ làm việc trong luật pháp địa phương

Khi nào các thay đổi trên có hiệu lực?

Nguyên Tắc mới này sẽ có hiệu lực vào 1/1/2016.

Tại sao WRAP tạo nên các thay đổi này?

Mục đích chúng tôi làm cho những thay đổi này là để đạt được một mức độ cao hơn của tính minh bạch với các nhà sản xuất mà chúng tôi theo dõi để chúng tôi có thể hướng dẫn tham gia hiệu quả hơn với họ để cho phép cải thiện thực sự và lâu dài trong điều kiện làm việc. Trong khi nhiều nhà máy WRAP đã liên tục thể hiện một mong muốn xác thật để cải thiện bằng cách mở và trung thực về giờ làm việc của họ với chúng tôi. Các yêu cầu về số giờ làm việc được định nghĩa trong Nguyên Tắc số 6 cung cấp lý do rằng một số nhà máy cung cấp cho đánh giá viên hồ sơ giả để chứng tỏ họ tuân thủ với luật, khi mà thực tế không như vậy. Tầm nhìn của WRAP trong Chương Trình Chứng Nhận là sử dụng nó như một phương tiện đến việc cải thiện có ý nghĩa trong điều kiện làm việc trong lĩnh vực sản phẩm may, và các bước quan trọng đầu tiên hướng tới mục tiêu này là sự trung thực và minh bạch từ các nhà máy.

Có phải các Nguyên Tắc khác cũng thay đổi?

Không, 11 Nguyên Tắc khác của WRAP và các yêu cầu tuân thủ của nó, không thay đổi. Tất cả các nhà máy WRAP được yêu cầu tuân thủ với các Nguyên Tắc này.

Làm thế nào điều này sẽ thay đổi chu kỳ đánh giá?

Ban đầu, những thay đổi này sẽ có ít ảnh hưởng đến quá trình kiểm toán thực tế bản thân như giờ làm việc sẽ được đánh giá như bình thường. Tiến về phía trước cho chu kỳ đánh giá trong tương lai tuy nhiên, cơ sở được ban hành Giờ làm việc Kế hoạch hành động (WHAP) sẽ được dự kiến sẽ chứng minh rằng tiến bộ đầy đủ đã được thực hiện đối với WHAP của họ trong từng cuộc kiểm toán tiếp cho đến khi cơ sở đi vào sự tuân thủ và họ đáp ứng các điều kiện sau đây

1.Nhà máy là hoàn toàn minh bạch về số giờ làm việc của họ

2. Nhà máy đảm bảo rằng tât cả giờ làm việc là tình nguyện, trong điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe

3. Tất cả công nhân được trả lương đầy đủ theo nguyên tắc 5

WHAP (Hành Động Khắc Phục Giờ Làm Việc) là cái gì?

WHAP (Hành Động Khắc Phục Giờ Làm Việc) là một tài liệu lộ trình vạch ra một kế hoạch kiểm chứng khả thi cho một nhà máy sản xuất để dần đi vào sự tuân thủ pháp luật về giờ làm việc của địa phương của đất nước họ. WHAP sẽ được hoàn thành bởi các nhà máy sản xuất , sau đó nộp cho công ty giám sát những người sẽ nộp cho WRAP. WHAP sẽ được bao gồm trong hồ sơ đánh giá của một nha máy và họ cũng phải chứng minh rằng tiến bộ đầy đủ đang được thực hiện đối với các WHAP trong từng cuộc đánh giá kế tiếp.

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà máy mới?

Các nhà máy mới đăng ký WRAP lần đầu tiên sau 1/1/2016 sẽ trải qua đánh giá bình thường để xem xét sự tuân thủ của nhà máy với 12 Nguyên Tắc WRAP. Trong cuộc đánh giá, giờ làm việc của nhà máy sẽ được kiểm tra cho việc tuân thủ với pháp luật địa phương. Nếu giờ làm việc của nhà máy không tuân thủ theo pháp luật địa phương, nhưng nhà máy muốn được công nhận chứng nhận Vàng, WRAP sẽ giao kết với nhà máy hoàn thành Hành Động Khắc Phục Giờ Làm Việc (WRAP) qua đó vạch ra một con đường để tuân thủ

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà máy hiện tại?

Với các nhà máy hiện tại có chứng nhận WRAP, giờ làm việc sẽ được đánh giá tại lần đánh giá đầu tiên, bao gồm đánh giá PCA, cho những cuộc đánh giá sau 1/1/2016. Nếu nhà máy có chứng nhận Vàng hay Bạch Kim, hay là nếu nhà máy có chứng nhận Bạc và các kiểm tra cho thấy nó nếu không đủ điều kiện cho một giấy chứng nhận Vàng, WRAP sẽ làm việc với nhà máy hoàn thành Hành Động Khắc Phục Giờ Làm Việc (WRAP). Xin lưu ý rằng nhà máy có chứng nhận Bạch Kim mà ban hành WHAP sẽ mất chứng nhận Bạch Kim đến khi nd9e61nhoan thành WHAP.

Tôi nghe rằng sự thay đổi này dành cho một số nhà máy tại Trung Quốc. Có phải qui định mới này chỉ dành cho các nhà máy Trung Quốc?

Không, các qui định mới áp dụng cho tất cả nhà máy WRAP trên toàn thế giới.