Danh sách nhà máy được chứng nhận

Chào mừng bạn đến với Bản đồ thế giới của chúng tôi!

  Các nước được tô bóng có các nhà máy được chứng nhận WRAP trong đó; màu xanh đậm hơn, càng có nhiều nhà máy ở quốc gia đó. Nhấp vào một quốc gia để xem danh sách các nhà máy được chứng nhận ở quốc gia đó hoặc tìm kiếm một cơ sở cụ thể bằng cách sử dụng các trường ở bên phải của bản đồ.