WRAP cho nhãn hiệu và khách hàng
Chuỗi cung ứng dệt may tiếp tục tăng trưởng toàn cầu và trải rộng qua phạm vi của hải quan địa phương, hệ thống pháp luật, hệ thống kinh tế, và truyền thống dân tộc. Giám sát một chuỗi cung ứng toàn cầu cho toàn vẹn đòi hỏi cam kết quan trọng của nguồn lực bao gồm cả thời gian, tiền bạc, và thậm chí cả người. WRAP có thể giúp duy trì tính toàn vẹn chuỗi cung ứng của bạn một cách hiệu quả và chi phí-hiệu quả.
 
CHỨNG NHẬN: TẠO NÊN NHÀ CUNG ỨNG TOÀN VẸN

Chứng nhận WRAP được công nhận trên toàn thế giới như là bằng chứng của việc tuân thủ trách nhiệm xã hội trong ngành công nghiệp may mặc. Chúng tôi chỉ chứng nhận các đơn vị sản xuất cá thể, trong đó cho phép đánh giá viên của chúng tôi đến nhà máy kiểm tra các hoạt động của từng nhà máy để đảm bảo rằng họ đang duy trì và tuân thủ hệ thống trách nhiệm xã hội. Tất cả các chứng nhận yêu cầu đổi mới định kỳ tùy thuộc vào mức độ và tất cả các nhà máy được chứng nhận có thể được kiểm tra không báo trước bởi đánh giá viên của chúng tôi.

Nhấn vào đây để tìm nhà máy được chứng nhận WRAP.

Nhấn vào đây để đọc thêm về quá trình chứng nhận của chúng tôi.

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC

WRAP đã trở thành các nhà lãnh đạo trên thế giới trong đào tạo tuân thủ trách nhiệm xã hội cho các sản phẩm may mặc. Cho dù đó là đào tạo chung về hành tuân thủ trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng của bạn, hoặc các khóa học cụ thể hơn về các chủ đề như an toàn cháy nổ, WRAP là nguồn cung cấp giáo dục tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn diện.

Nhấn vào đây để xem lịch đào tạo của chúng tôi.

Đánh giá viên nội bộ

Khóa học này là cách hoàn hảo để bắt đầu với hệ thống trách nhiệm xã hội và thực hiện đánh giá. Được thiết kế cho những người có kiến thức cơ bản về đánh giá trách nhiệm xã hội, khóa học này cung cấp một nền tảng tuyệt vời và năng cao kỹ năng cho những người tìm kiếm về công việc đánh giá trách nhiệm xã hội hoặc những người thực đánh giá trách nhiệm xã hội trong các cơ sở của mình.

Đào tạo an toàn cháy nổ

Khóa đào tạo an toàn cháy nổ của chúng tôi cung cấp các kiến thức cần thiết về một chủ đề quan trọng trong nhà cung ứng hàng may mặc. Các chủ đề bao gồm phân tích khi bắt đầu một đám cháy sẩy ra và nó lây lan trong một nhà máy, các bước để giảm thiểu nguy cơ cháy, tình huống xử lý của con người trong một đám cháy, và làm thế nào để ứng phó hiệu quả khi một đám cháy xảy ra. Khóa học được giảng dạy bằng một số ngôn ngữ và phù hợp cho mỗi quốc gia mà nó được cung cấp.