WRAP dùng cho các nhà sản xuất
Tuân thủ trách nhiệm xã hội không còn là một mối quan tâm thứ phụ cho người tiêu dùng hàng may mặc và các thương hiệu. Những khách hàng muốn biết rằng các nhà cung cấp có quan tâm đến trách nhiệm xã hội không. Thông qua chứng nhận và các chương trình đào tạo của chúng tôi, WRAP có thể giúp nhà máy truyền tải cam kết thực hiện trách nhiệm trong kinh doanh của nhà máy đến các khách hàng tiềm năng của bạn.

CHỨNG NHẬN-LỢI THẾ WRAP

Có chứng nhận WRAP để chứng minh cho những khách hàng tiềm năng biết rằng nhà máy của bạn đang tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong kinh doanh. Nó chứng tỏ rằng bạn tuân theo pháp luật của nước bạn, đối xử với công nhân của bạn một cách công bằng và tôn trọng, và có ý thức về tác động môi trường làm việc của bạn. Giấy chứng nhận WRAP là một biểu tượng được công nhận đạt tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và đạo đức cao.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Nhấn vào đây để xem quá trình chứng nhận của chúng tôi và điền vào mẫu đăng ký.

CÓ CÂU HỎI VỀ CHỨNG NHẬN

Nhấn vào đây để đọc câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC

Đào tạo là rất quan trọng cho mọi khía cạnh của hoạt động trong nhà máy, và tuân thủ trách nhiệm xã hội không là ngoại lệ. Chương trình đào tạo của WRAP cung cấp cho bạn những cách thực tế để áp dụng khái niệm tuân thủ trách nhiệm xã hội hàng ngày cho các hoạt động trong nhà máy và đảm bảo tuân thủ 12 nguyên chính của WRAP. WRAP được công nhận là một tổ chức đào tạo chứng nhận được công nhận bởi Tổ Chức Đào Tạo Chứng Nhận Đánh Viên Viên Quốc Tế (IRCA) và tất cả các khóa học của chúng tôi được tổ chức trên toàn cầu và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nhấn vào đây để xem lịch đào tạo của chúng tôi.

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

Khóa học này là cách hoàn hảo để bắt đầu với hệ thống trách nhiệm xã hội và thực hiện đánh giá. Được thiết kế cho những người có kiến thức cơ bản về đánh giá trách nhiệm xã hội, khóa học này cung cấp một nền tảng tuyệt vời và năng cao kỹ năng cho những người tìm kiếm về công việc đánh giá trách nhiệm xã hội hoặc những người thực đánh giá trách nhiệm xã hội trong các cơ sở của mình.

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN CHÁY NỔ

Khóa đào tạo an toàn cháy nổ của chúng tôi cung cấp các kiến thức cần thiết về một chủ đề quan trọng trong nhà cung ứng hàng may mặc. Các chủ đề bao gồm phân tích khi bắt đầu một đám cháy và nó lây lan trong một nhà máy, các bước để giảm thiểu nguy cơ cháy, tình huống xử lý của con người trong một đám cháy, và làm thế nào để ứng phó hiệu quả khi một đám cháy xảy ra. Khóa học được giảng dạy bằng một số ngôn ngữ và phù hợp cho mỗi quốc gia mà nó được cung cấp.