WRAP Cho Công Chúng
 

Mục tiêu của WRAP là để đảm bảo rằng các nhà máy sản xuất hoạt động một cách an toàn, tuân thủ trách nhiệm và đạo đức. Thông qua nguyên tắc 12 chính sách WRAP, chúng tôi thúc đẩy hợp pháp, tuân thủ trách nhiệm và đạo đức trong nhà máy trên toàn thế giới thông qua các chương trình và Đào tạo chứng nhận của chúng tôi. WRAP chỉ chứng nhận cho các nhà máy, không phải nhãn hiệu hoặc nhóm sở hữu nhãn hiệu, có nghĩa là nhà máy được chứng nhận WRAP đã trải qua một cuộc đánh giá bởi nhân viên đánh giá chứng nhận WRAP và cuộc đánh giá này không được thông báo trước.

Bởi vì chất lượng của các cuộc đánh giá của chúng tôi là rất quan trọng cho sứ mệnh WRAP, tất cả các đánh giá viên của chúng tôi được đào tạo kỹ lưỡng thông qua Chương trình đào tạo lớp đánh giá viên trưởng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một khóa học đánh giá nội bộ cho tấ cả nhân viên và nhân viên quản lý cấp cao trong nhà máy, về các yêu cầu tuân thủ trách nhiệm xã hội và làm thế nào phát triển và duy trì WRAP trong các nhà máy của họ. Các khóa đào tạo của chúng tôi cũng đã mở rộng trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các nguồn cung ứng hàng may mặc. Đáng chú ý nhất trong số này là huấn luyện nâng cao nhận thức an toàn cháy nổ, Khóa học này được áp dụng trong năm 2011 tại Bangladesh và từ đó đã mở rộng sang một số nước khác trên thế giới.

Nhấn vào đây để đọc câu hỏi thường gặp của chúng tôi

Nhấn vào đây để đọc về lịch sử của chúng tôi

Nhấn vào đây để xem quá trình chứng nhận của chúng tôi

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chương trình đào tạo của chúng tôi