Đào tạo

Kiến thức là bước đầu tiên để thành công trong bất kỳ chương trình tuân thủ xã hội nào, và chỗ đứng của WRAP trên con đường đó vô cùng vững chắc.

Tất cả các đối tác giám sát của chúng tôi phải trải qua khóa đào tạo 5 ngày, chỉ cho họ cách phát hiện các chỉ số khách quan của một cơ sở tuân thủ và đảm bảo rằng các hệ thống do cơ sở đó triển khai có thể thực hiện các tiêu chuẩn của WRAP. Chúng tôi cung cấp Khóa Đào Tạo Kiểm Toán Viên Nội Bộ toàn diện cho các đơn vị sản xuất thấy ý nghĩa của việc được cấp chứng nhận WRAP và dạy họ cách biến các nguyên tắc về tuân thủ xã hội thành các thông lệ hàng ngày trong các cơ sở của họ. Chúng tôi cũng rất vui mừng được cung cấp Khóa Học Nâng Cao Nhận Thức Về An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy toàn diện, tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn.

Cert-monitor
KHÁM PHÁ:

Các khóa học được cung cấp

stock-photo-seamstress-is-new-assigned-to-a-machine-in-a-textile-factory-the-foreman-explains-something-165424334

Khóa Đào Tạo Kiểm Toán Viên Nội Bộ

lựa chọn lý tưởng để giới thiệu về kiểm toán tuân thủ xã hội
cytonn-photography-604681-unsplash

Khóa Đào Tạo Kiểm Toán Viên Chính

khóa học dành cho các đại diện của các Đối Tác Giám Sát của WRAP
Cert-certification

Đào Tạo Về An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy

cung cấp thông tin có giá trị về chủ đề quan trọng là an toàn cháy nổ trong các xưởng/nhà máy may mặc
Cert-monitor

Khóa Đào Tạo CTPAT dành cho Các Nhà Sản Xuất Nước Ngoài

được thiết kế để trở thành các khối hợp nhất tạo thành các cơ sở sản xuất ở nước ngoài để thiết lập các hoạt động an ninh hiệu quả

Lịch Đào Tạo Năm 2019