Khóa Đào Tạo Kiểm Toán Viên Nội Bộ

Khóa Đào Tạo Kiểm Toán Viên Nội Bộ là lựa chọn lý tưởng ể giới thiệu về kiểm toán tuân thủ xã hội.

Khóa đào tạo này dành cho những người đã có kiến thức cơ bản về kiểm toán và đang muốn trở thành kiểm toán viên tuân thủ xã hội trong tổ chức của họ hoặc những người đang muốn bắt đầu triển khai chương trình tuân thủ trong chính công ty của họ. Khóa học này do các cán bộ đào tạo chính thức, có kinh nghiệm cùng các kiểm toán viên hệ thống xã hội đã đăng ký với IRCA có nhiều kiến thức thực tế tiến hành.

*Khóa học này kết hợp Khóa Học IRCA A17331 (Tổ Chức Nền Tảng về Hệ Thống Xã Hội) và Khóa Học IRCA A17332 (Kiểm Toán Nội Bộ về Hệ Thống Xã Hội) và đáp ứng các yêu cầu đào tạo để được cấp chứng nhận IRCA với tư cách là Kiểm Toán Viên Nội Bộ về Hệ Thống Xã Hội.

Giới thiệu về khóa học này

Những kiến thức dành cho bạn

Kiến thức cơ bản về kiểm toán xã hội

Các yếu tố trong quy ước ILO liên quan

Tầm quan trọng của hệ thống quản lý

Chu kỳ kiểm toán

12 nguyên tắc của WRAP

Yêu cầu về an toàn dành cho kiểm toán viên

Cách thức tiến hành cuộc họp mở đầu kiểm toán

Cách thức tổ chức thăm quan xưởng/nhà máy

Cách thức phỏng vấn nhân viên riêng lẻ và theo nhóm

Cách thức đánh giá tính lương và giờ làm việc

Cách thức báo cáo kết quả kiểm toán kể cả yêu cầu hành động khắc phục

Cách thức kết thúc kiểm toán

Tính bảo mật của thông tin thu thập được trong quá trình kiểm toán

Yêu Cầu Nhập Học

Bạn cần có kiến thức cơ bản về kiểm toán trước khi tham gia khóa học này.

Phí

Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi nộp biểu mẫu quan tâm.

Đăng ký

Nhấp vào phiên tiếp theo để bắt đầu quy trình đăng ký