ĐÀO TẠO
 
Kiến thức là bước đầu tiên để thành công trong bất kỳ chương trình tuân thủ xã hội nào, và bước chân của WRAP trên con đường đó là đá vững chắc. Tất cả các đối tác giám sát của chúng tôi đều phải trải qua một khóa đào tạo kỹ lưỡng 5 ngày để chỉ cho họ cách phát hiện các chỉ tiêu khách quan của một cơ sở tuân thủ và đảm bảo rằng các hệ thống được thực hiện bởi cơ sở đó có thể tuân thủ các tiêu chuẩn của WRAP. Đối với các đơn vị sản xuất, chúng tôi cung cấp Khóa học kiểm toán nội bộ toàn diện cho thấy ý nghĩa của việc chứng nhận WRAP và dạy họ cách biến các nguyên tắc tuân thủ xã hội thành các hoạt động hàng ngày trong cơ sở của họ. Chúng tôi cũng rất vui mừng được cung cấp Khóa học nâng cao nhận thức về an toàn toàn diện, tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro cháy
 
Các khóa học được cung cấp:
Nhấp vào một khóa học để đọc mô tả của nó và để xem ngày và địa điểm sắp tới.