Tìm một cơ sở được chứng nhận WRAP 

Có hàng ngàn cơ sở được chứng nhận WRAP trên khắp thế giới. Người mua có thể xác minh chứng nhận của một nhà máy nhất định tại đây, cũng như tìm các nhà sản xuất được chứng nhận để hợp tác sản xuất quần áo, giày dép, đồ may và đồ da, dệt may và các sản phẩm liên quan khác.

Tìm một công ty giám sát 

Sự tuân thủ của cơ sở được kiểm tra thông qua các cuộc đánh giá được thực hiện bởi các công ty giám sát bên thứ ba được WRAP công nhận. Các đánh giá viên cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu công nhận nghiêm ngặt và trải qua một khóa đào tạo do một thành viên trong nhóm của chúng tôi thực hiện. Họ cũng phải tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng hai năm một lần. Các đối tác giám sát của chúng tôi trên khắp thế giới hoạt động với tính chuyên nghiệp, chính trực và chuyên môn cao nhất. Trên trang này, các cơ sở có thể tìm hiểu thêm về các màn hình được WRAP công nhận và xác định cái nào cần yêu cầu trong ứng dụng của họ.

GẦN