Tìm một cơ sở được chứng nhận WRAP 

There are approximately 3,300 WRAP-certified facilities around the world. Buyers can verify a given factory’s certification here, as well as find certified manufacturers to partner with for the production of apparel, footwear, sewn and leather goods, textiles, and other related products.

Tìm một công ty giám sát 

Sự tuân thủ của cơ sở được kiểm tra thông qua các cuộc đánh giá được thực hiện bởi các công ty giám sát bên thứ ba được WRAP công nhận. Các đánh giá viên cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu công nhận nghiêm ngặt và trải qua một khóa đào tạo do một thành viên trong nhóm của chúng tôi thực hiện. Họ cũng phải tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng hai năm một lần. Các đối tác giám sát của chúng tôi trên khắp thế giới hoạt động với tính chuyên nghiệp, chính trực và chuyên môn cao nhất. Trên trang này, các cơ sở có thể tìm hiểu thêm về các màn hình được WRAP công nhận và xác định cái nào cần yêu cầu trong ứng dụng của họ.

GẦN