Ngày nay, chúng tôi có hơn 30 đại diện tại các điểm đến tìm nguồn cung ứng chính trên toàn cầu. Những cá nhân này làm việc với nhiều bên liên quan — bao gồm người mua, quản lý nhà máy và xã hội dân sự — để tiếp tục thực hiện mục tiêu chung của chúng ta là thúc đẩy chuỗi cung ứng được quản lý có đạo đức. Chúng tôi cũng tự hào được hợp tác với các tổ chức có cùng chí hướng để tăng cường hơn nữa việc tuân thủ xã hội và các vấn đề liên quan trong mắt công chúng.

GẦN