Grüner Knopf, founded in September 2019, is a certification label established by the German federal government designed to promote enhanced environmental and social due diligence in the apparel supply chain.

Sản phẩm được may sở hữu Grüner Knopf đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trách nhiệm xã hội và môi trường của khuôn khổ. Chương trình hướng tới tương lai này được thiết kế để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào cam kết bền vững của chuỗi cung ứng hàng may mặc. Kể từ năm 2021, Grüner Knopf công nhận kiểm toán WRAP để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ xã hội liên quan đến sản phẩm của mình.

GẦN