Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi được tài trợ.

WRAP không phải là tổ chức từ thiện hay thành viên. Do đó, nó không kêu gọi tài trợ hoặc quyên góp và nó không gây quỹ thông qua phí thành viên. Thay vào đó, WRAP là một tổ chức phi lợi nhuận thu phí theo dịch vụ 501 (c) (6) có chi phí được bao trả hoàn toàn theo mô hình doanh thu của nó. Chúng tôi biết tầm quan trọng của tính minh bạch, đó là lý do tại sao chúng tôi đăng báo cáo hiệu suất tài chính IRS-990 một cách công khai, cho phép các bên liên quan dễ dàng xem xét các nguồn thu nhập và hoạt động của chúng tôi.

Xem lại ba báo cáo IRS-990 gần đây nhất của chúng tôi tại đây.

GẦN