Báo chí và truyền thông  

David Tener
Điều phối viên Cấp cao của Quản lý Tuân thủ
+1-703-243-6209
detener@wrapcompliance.org

Nacer Ben Driouich
Senior Data Analyst
+1-703-945-1086
nbdriouich@wrapcompliance.org

Điều tra và khiếu nại

Hong Mei
Senior Director of Program Integrity
+1-703-945-1088
hmei@wrapcompliance.org

Tập huấn

KT Ramakrishnan
Giám đốc đào tạo kiểm toán viên
+91-98212-12814
ktramakrishnan@wrapcompliance.org

ASEAN

Nguyễn Đăng Khoa
Trưởng bộ phận Hoạt động của ASEAN
+84-9-0398-0015
knguyen@wrapcompliance.org

Hồng Đình
Đại diện Việt Nam
+84-9-8808-4167
hdinh@wrapcompliance.org

Neni Triani
Đại diện Indonesia
ntriani@wrapcompliance.org

Băng-la-đét

Nhà 52 (Tầng 2), Đường 13 / C, Khu E
Banani, Dhaka, Bangladesh

Kamrun Nahar
Trưởng bộ phận Hoạt động của Bangladesh và Pakistan
+880-1719-412507
knahar@wrapcompliance.org

Trung Quốc vĩ đại

Unit 914, Star House, 3 Salisbury Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Brian Hui
Trưởng bộ phận Hoạt động của Trung Quốc Đại lục
+852-2730-2381
bhui@wrapcompliance.org

Châu Âu

Gerwin Leppink
Đại diện Châu Âu
+49-172-455-83-40
gleppink@wrapcompliance.org

Indonesia

Neni Triani
Đại diện Indonesia
+62-813-1444-1619
ntriani@wrapcompliance.org

Ấn Độ và Sri Lanka

KT Ramakrishnan
Giám đốc đào tạo kiểm toán viên
+91-98212-12814
ktramakrishnan@wrapcompliance.org

Mỹ La-tinh

Monica Escobar-Hertzoff
Giám đốc điều hành khu vực Mỹ Latinh
+1-703-243-8795
mescobarhertzoff@wrapcompliance.org

Trung Đông và Châu Phi

Bart Seliger
Trưởng bộ phận Hoạt động Trung Đông và Châu Phi
+1-801-691-3810 (Hoa Kỳ)
+66-8-3033-1004 (Nước Thái Lan)
bseliger@wrapcompliance.org

Pa-ki-xtan

Taj Hussain
Pakistan Representative
+92-32125-58123
thussain@wrapcompliance.org

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Tên(Yêu cầu)
Mọi thông tin khiếu nại được chia sẻ với WRAP sẽ được giữ bí mật.
Max. file size: 50 MB.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Chính sách bảo mậtTerms of Service apply.
Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.
GẦN