Sản xuất được công nhận có trách nhiệm trên toàn thế giới (“WRAP”) cung cấp chính sách quyền riêng tư bên dưới (“chính sách quyền riêng tư”) để giải thích cách thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý. Chúng tôi hiểu rằng bạn nhận thức và quan tâm đến lợi ích riêng tư cá nhân của riêng bạn và chúng tôi coi trọng điều đó. Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và thực tiễn của WRAP liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và đặt ra các quyền riêng tư của bạn. Quyền riêng tư và bảo mật thông tin là trách nhiệm liên tục và vì vậy chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này theo thời gian.

WRAP có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem các thay đổi. Việc bạn sử dụng trang này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách quyền riêng tư, vì nó có thể được sửa đổi theo thời gian.

1. Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

WRAP có thể thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin khác liên quan đến thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, việc bạn sử dụng trang web, thông qua cookie và bọ web cũng như thông qua các bên thứ ba.

Đăng ký và kiểm toán cơ sở

Khi bạn đăng ký kiểm tra WRAP, chúng tôi thu thập thông tin về cơ sở bạn làm việc bao gồm (nhưng không giới hạn) tên công ty, địa chỉ (bao gồm cả vị trí quốc gia của bạn), thông tin về sản xuất và người mua mà bạn chia sẻ với chúng tôi, cũng như nhân viên và địa chỉ email của cơ sở.

Khi bạn yêu cầu kiểm toán WRAP, chúng tôi cũng sẽ nhận được thông tin chi tiết về cơ sở theo yêu cầu của quy trình lập tài liệu kiểm toán WRAP, bao gồm ảnh về cơ sở, nhân viên và nhân viên của bạn, hồ sơ tài chính liên quan đến xác minh tiền lương và phúc lợi, ghi chú từ các cuộc phỏng vấn với nhân viên, bản sao của chính sách việc làm có liên quan, tài liệu về các hành động khắc phục được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của WRAP, hồ sơ kinh doanh như giấy phép và giấy chứng nhận quyền sở hữu, và các dữ liệu khác được gọi chung là “báo cáo kiểm toán”. Yêu cầu đăng ký cơ sở của bạn với WRAP và hoàn thành kiểm tra WRAP là cho phép WRAP sử dụng thông tin có trong báo cáo kiểm tra và ứng dụng để tạo báo cáo ẩn danh mà WRAP có thể chia sẻ với bên thứ ba. Các báo cáo như vậy sẽ xóa thông tin nhận dạng và sẽ sử dụng dữ liệu tổng hợp từ các Báo cáo kiểm toán khác.

Đăng ký và yêu cầu kiểm tra WRAP là sự cho phép của bạn để WRAP chia sẻ báo cáo kiểm tra cơ sở của bạn hoặc thông tin được trích xuất từ các báo cáo đó với những người mua trước đây và hiện tại từ cơ sở của bạn.

Ngoài ra, WRAP có thể chia sẻ các báo cáo kiểm toán hoặc thông tin được trích xuất từ các báo cáo đó với những người mua tiềm năng có thể quan tâm đến việc đặt hàng sản xuất với cơ sở của bạn. WRAP có thể chia sẻ thông tin như vậy với những người mua tiềm năng theo các điều khoản và điều kiện được xác định theo quyết định riêng của mình. WRAP có thể tùy ý chia sẻ thông tin chứng nhận đó.

Cơ sở có thể yêu cầu chắc chắn rằng WRAP không chia sẻ báo cáo kiểm toán hoặc thông tin trích xuất từ báo cáo của mình với những người mua trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai bằng cách chọn không tham gia khi đăng ký WRAP. Nếu một cơ sở chọn không chia sẻ trạng thái chứng nhận của mình, WRAP sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để không chia sẻ thông tin đó với người mua.

Để đảm bảo thông tin minh bạch và chính xác về trạng thái chứng nhận của cơ sở, WRAP duy trì và chia sẻ công khai trạng thái chứng nhận hiện tại của các cơ sở đã hoặc đã được chứng nhận WRAP bao gồm, địa chỉ, ngày chứng nhận và dữ liệu liên quan.

Tập huấn

WRAP cung cấp nhiều khóa đào tạo khác nhau trong năm và trên toàn cầu, bao gồm đào tạo kiểm toán viên, đào tạo xác minh tuân thủ xã hội cho người mua, đào tạo CTPAT và các khóa học tương tự khác, cả trực tiếp và theo yêu cầu (gọi chung là “đào tạo”). Nếu bạn đăng ký tham gia khóa đào tạo, chúng tôi có thể truy cập thông tin trong đơn đăng ký của bạn để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ liên quan đến khóa đào tạo. Chúng tôi sẽ thu thập tên và thông tin liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ trong (các) cơ sở dữ liệu của chúng tôi và sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ liên quan đến sự kiện. Chúng tôi xử lý thông tin này để hoàn thành khóa đào tạo mà bạn đã chọn tham gia.

Nếu bạn là diễn giả hoặc người thuyết trình tại một trong các sự kiện đào tạo của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn, bao gồm tên, chủ lao động, thông tin liên hệ và ảnh của bạn, đồng thời chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin được cung cấp bởi những người tham dự sự kiện đã đánh giá hiệu suất của bạn với tư cách là diễn giả hoặc người trình bày. Chúng tôi cũng có thể tạo và lưu trữ bản ghi âm giọng nói và chân dung của bạn trong một số trường hợp nhất định.

Chúng tôi lưu giữ hồ sơ về việc bạn tham gia các sự kiện đào tạo WRAP với tư cách là người tham dự hoặc người trình bày. Thông tin này có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc để cho bạn biết về các sự kiện và ấn phẩm đào tạo khác. Nó cũng có thể được sử dụng để giúp WRAP hiểu nhu cầu và lợi ích của các bên liên quan của chúng tôi nhằm điều chỉnh tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cùng với việc tham dự một trong hoặc nhiều sự kiện đào tạo của chúng tôi, bạn có thể có tùy chọn tải xuống một “ứng dụng” để giúp bạn điều hướng sự kiện và lên kế hoạch cho lịch trình của mình. Ứng dụng có thể yêu cầu số nhận dạng thiết bị được liên kết với thiết bị bạn sử dụng. Thông tin cũng có thể được thu thập từ bạn khi bạn đăng ký trên ứng dụng, nhập thông tin, viết bài đăng/nhận xét, thêm nội dung vào mục yêu thích, cung cấp xếp hạng hoặc gửi nội dung giáo dục (chẳng hạn như tài liệu, video, tường thuật và hình ảnh), đang hoạt động trên một nền tảng giáo dục. hoạt động, tải xuống tài liệu, tạo nội dung và khi bạn sử dụng tài nguyên thiết bị di động (chẳng hạn như máy ảnh hoặc micrô) để quét mã Phản hồi nhanh (QR), gửi ảnh, ghi lại tường thuật và gửi tài liệu giáo dục.

Bản tin và eblasts

WRAP cung cấp nội dung đa dạng cho các bên liên quan và công chúng. Nếu bạn đăng ký để nhận bản tin và email của WRAP, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân của bạn. Tùy ý, bạn có thể chọn hủy đăng ký nhận bản tin của WRAP và các email liên quan.

WRAP sử dụng Google Analytics để theo dõi tần suất mọi người truy cập hoặc đọc nội dung của chúng tôi. WRAP sử dụng thông tin này ở dạng tổng hợp để hiểu nội dung nào mà các bên liên quan của chúng tôi thấy hữu ích hoặc thú vị để chúng tôi có thể sản xuất nội dung hữu ích nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Bạn có thể từ chối cookie của bên thứ ba từ Google Analytics trên trang web của mình.

WRAP cũng có thể tiến hành các cuộc khảo sát được sử dụng để tạo ra nghiên cứu về các chủ đề trong ngành. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát đó là tự nguyện.

Thư từ với WRAP

Nếu bạn trao đổi thư từ với WRAP qua email, dịch vụ bưu điện, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác, WRAP sẽ giữ lại thư từ đó và thông tin chứa trong đó, những thông tin này sẽ được sử dụng để trả lời yêu cầu của bạn; thông báo cho bạn về các sự kiện đào tạo, ấn phẩm hoặc các dịch vụ khác; hoặc lưu giữ hồ sơ khiếu nại, yêu cầu chỗ ở của bạn, v.v. Nếu bạn muốn WRAP không liên lạc với bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@wrapcompliance.org. Nếu bạn yêu cầu WRAP không liên hệ với bạn qua email tại một địa chỉ email nhất định, WRAP sẽ đánh dấu địa chỉ email đó vào danh sách “không gửi” để tuân thủ yêu cầu của bạn.

Thông tin thanh toán

Bạn có thể chọn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ WRAP bằng thẻ thanh toán. Thông thường, thông tin thẻ thanh toán được cung cấp trực tiếp bởi người dùng, thông qua trang web WRAP, vào dịch vụ xử lý thanh toán tuân thủ PCI/DSS mà WRAP đăng ký và WRAP không tự xử lý hoặc lưu trữ thông tin thẻ. Đôi khi, các bên liên quan hoặc khách hàng yêu cầu nhân viên WRAP thay mặt họ nhập thông tin thẻ thanh toán vào dịch vụ xử lý thanh toán tuân thủ PCI/DSS mà WRAP đăng ký. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn không gửi thông tin này qua email. Khi nhân viên WRAP nhận thông tin thẻ thanh toán từ khách hàng hoặc các bên liên quan qua email, fax, điện thoại hoặc thư, thông tin đó sẽ được nhập theo hướng dẫn và sau đó bị xóa hoặc hủy.

Sử dụng Dịch vụ WRAP mà không cung cấp dữ liệu

Trang web này hiển thị công khai và cung cấp thông tin hữu ích cho nhiều bên liên quan mà không có nghĩa vụ phải chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng trang web WRAP

WRAP có thể thu thập và/hoặc theo dõi (1) tên miền máy chủ gia đình, địa chỉ email, loại máy tính và loại trình duyệt web của khách truy cập trang web WRAP (“trang web”), (2) địa chỉ email của khách truy cập mà giao tiếp với WRAP hoặc trang web qua email, (3) thông tin do khách truy cập cố ý cung cấp trong các biểu mẫu trực tuyến, biểu mẫu đăng ký và khảo sát, (bao gồm tên, địa chỉ, email và dữ liệu hồ sơ cá nhân khác) và (4) tổng hợp và người dùng- thông tin cụ thể liên quan đến lượt xem trang.

Trang web tự động thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ thông tin đó trong các tệp nhật ký. Thông tin có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), khu vực hoặc vị trí chung nơi máy tính hoặc thiết bị của bạn đang truy cập internet, loại trình duyệt, hệ điều hành và thông tin sử dụng khác về việc sử dụng trang web, bao gồm cả lịch sử các trang bạn truy cập. lượt xem. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi thiết kế trang web của mình sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản lý trang web, phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động của khách truy cập và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi hỗ trợ chúng tôi xác định sở thích của khách truy cập.

WRAP có thể sử dụng “cookie” internet, bọ web hoặc công nghệ khác để thu thập thông tin từ ổ cứng của khách truy cập. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy tính của trang web và được lưu trữ tự động trên máy tính của bạn. Cookie hoặc các công nghệ tương tự khác lưu dữ liệu về từng khách truy cập, chẳng hạn như tên, mật khẩu, tên người dùng, tùy chọn màn hình, các trang của trang web mà khách truy cập đã xem và quảng cáo mà khách truy cập đã xem hoặc nhấp vào. Khi khách truy cập lại trang web, WRAP có thể nhận ra khách truy cập bằng cookie internet hoặc công nghệ tương tự khác và tùy chỉnh trải nghiệm của khách truy cập cho phù hợp. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận, từ chối và/hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Mỗi trình duyệt đều khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu “Trợ giúp” của trình duyệt của bạn để biết cài đặt cookie. Những cookie này là tùy chọn và có thể bị từ chối bất kỳ lúc nào bằng phần mềm trình duyệt web của bạn; tuy nhiên, làm như vậy có thể khiến một số phần của trang WRAP không truy cập được.

Danh mục cookie WRAP

Xác thực: Nếu bạn đã đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi, cookie sẽ giúp chúng tôi hiển thị cho bạn thông tin phù hợp và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Bảo mật: Chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt và hỗ trợ một số tính năng bảo mật của mình, đồng thời giúp chúng tôi phát hiện hoạt động độc hại.

Tùy chọn, tính năng và dịch vụ: Cookie có thể giúp bạn điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Họ cũng cung cấp cho bạn các tính năng, thông tin chi tiết và nội dung tùy chỉnh.

Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu: Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu xem các trang web và dịch vụ của chúng tôi hoạt động tốt như thế nào. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để hiểu, cải thiện và nghiên cứu các sản phẩm, tính năng và dịch vụ, bao gồm tạo nhật ký và ghi lại khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ của chúng tôi từ các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính làm việc hoặc thiết bị di động của bạn.

WRAP cũng có thể sử dụng các công nghệ khác để phân tích xu hướng, quản lý trang web, cải thiện trải nghiệm của người dùng, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web, thu thập thông tin phân tích và nhân khẩu học cũng như để tiếp thị.

Liên kết đến và tương tác với các sản phẩm/trang web của bên thứ ba

Trang web có thể cho phép bạn tương tác hoặc chứa các liên kết đến tài khoản người dùng của bạn với các trang web, ứng dụng phần mềm di động và dịch vụ của bên thứ ba khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát (mỗi dịch vụ đều là “dịch vụ của bên thứ ba”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ bảo mật hoặc nội dung của các dịch vụ bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của từng dịch vụ bên thứ ba mà bạn chọn sử dụng hoặc tương tác. Mặc dù trang web này cố gắng chỉ bao gồm các liên kết bên ngoài chất lượng, an toàn và có liên quan, nhưng người dùng nên áp dụng chính sách thận trọng trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết web bên ngoài nào được đề cập trên toàn bộ trang web. Liên kết bên ngoài là các liên kết văn bản/biểu ngữ/hình ảnh có thể nhấp được tới các trang web khác, chẳng hạn như Facebook hoặc LinkedIn.

2. Sử dụng Dữ liệu Cá nhân được Thu thập

Như đã giải thích ở trên, WRAP xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua từ chúng tôi, bao gồm dịch vụ của các bên liên quan, sự kiện đào tạo, ấn phẩm và nội dung khác; giữ cho bạn thông báo; và cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tinh chỉnh hàng hóa và dịch vụ của mình, điều chỉnh chúng phù hợp hơn với nhu cầu của bạn và để liên lạc với bạn về các dịch vụ khác mà WRAP cung cấp có thể hỗ trợ bạn hoặc công ty của bạn. Hầu hết thời gian, WRAP cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện đơn đặt hàng hàng hóa hoặc dịch vụ — bao gồm cả dịch vụ của các bên liên quan — với tất cả các lợi ích và cơ hội đi kèm mà WRAP cung cấp.

Ví dụ: WRAP có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

a) Liên lạc với bạn về đăng ký của bạn hoặc để truyền đạt thông tin về trang web.

b) Xây dựng các dịch vụ có chất lượng cao hơn, hữu ích hơn, chẳng hạn như bằng cách phân tích xu hướng sử dụng hoặc đo lường nhân khẩu học và sở thích liên quan đến các khu vực cụ thể của trang web.

c) Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.

d) Hỗ trợ hoạt động của trang web, khắc phục sự cố, giải quyết tranh chấp và thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

e) Liên kết thông tin đã gửi và/hoặc thông tin bổ sung và/hoặc thông tin thiết bị và/hoặc thông tin vị trí và/hoặc thông tin nhật ký để cho phép WRAP phân tích và gửi cho bạn thông tin liên lạc mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

f) Tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy, bao gồm thông qua việc sử dụng thông tin vị trí và hàng rào địa lý.

3. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân được Thu thập

WRAP có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:

a) Theo yêu cầu của bạn hoặc với sự đồng ý của bạn.

b) Cho các đại lý và cố vấn của WRAP (chẳng hạn như kế toán hoặc luật sư của chúng tôi). Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cần thiết để họ cung cấp dịch vụ của họ cho bạn hoặc cho chúng tôi và chỉ theo những hạn chế bảo mật nghiêm ngặt.

c) Khi WRAP tin rằng cần thiết để: (a) tuân thủ luật pháp (bao gồm lệnh của tòa án và chính phủ, và trát hầu tòa dân sự); (b) thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện của WRAP và các thỏa thuận khác; hoặc (c) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của WRAP, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

d) Nếu bạn tham gia (hoặc chúng tôi có cơ sở nghi ngờ rằng bạn đang tham gia) vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc có khả năng bất hợp pháp nào. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân ngay cả khi không có trát hầu tòa, trát hoặc lệnh khác của tòa án, trong phạm vi chúng tôi cảm thấy cần thiết để thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền thích hợp khác.

e) Ở dạng tổng hợp, nghĩa là thông tin về nhiều người dùng chung mà không xác định bất kỳ người dùng riêng lẻ nào, chẳng hạn như tổng số khách truy cập vào một phần cụ thể trong một tuần nhất định.

f) Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi thuê các doanh nghiệp, nhà thầu, một số dịch vụ và cá nhân khác để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng. Ví dụ bao gồm thực hiện các đơn đặt hàng, tổ chức các sự kiện đào tạo, gửi e-mail, xóa thông tin lặp lại khỏi danh sách các bên liên quan, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, gửi thông tin liên lạc, tiếp thị và cung cấp dịch vụ khách hàng. Họ có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình nhưng không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của họ, chẳng hạn như gửi cho bạn các đề nghị tiếp thị về sản phẩm của họ. WRAP có thể thu thập thông tin dựa trên vị trí của bạn và có thể chia sẻ thông tin này với nhà cung cấp bản đồ của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác.

g) Thông tin tổng hợp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, chẳng hạn như nhân khẩu học và thống kê sử dụng Trang web, với các tổ chức khác nhằm mục đích phát triển kinh doanh, tiếp thị hoặc quảng cáo. Khi loại thông tin này được chia sẻ, các bên khác không có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

h) WRAP công bố thông tin chứng nhận cơ sở trên trang web của mình, bao gồm cả ở định dạng bản đồ thế giới tương tác.

i) Để giải quyết các trường hợp khẩn cấp hoặc hành động của Thiên Chúa.

j) Để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại hoặc cho những người chứng minh thẩm quyền hợp pháp để hành động thay mặt bạn.

k) Liên quan đến việc trang web sử dụng các giao diện với các trang truyền thông xã hội như Facebook, LinkedIn, Twitter và các trang khác. Nếu bạn chọn “thích” hoặc chia sẻ thông tin từ trang web thông qua các dịch vụ này, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của dịch vụ đó. Nếu bạn là bên liên quan của một trang truyền thông xã hội, các giao diện có thể cho phép trang truyền thông xã hội kết nối lượt truy cập trang web của bạn với dữ liệu cá nhân của bạn.

l) Cho các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích, bao gồm các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi triển khai (ví dụ: Google Analytics).

m) Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua (tiềm năng) của doanh nghiệp hoặc tài sản đó hoặc nếu về cơ bản tất cả tài sản của chúng tôi được mua bởi một bên thứ ba bên, thông tin cá nhân do WRAP nắm giữ có thể là một trong những tài sản được chuyển giao.

n) Thông tin cá nhân liên quan đến đánh giá cơ sở thu được từ các cơ sở đã đăng ký để tiến hành đánh giá WRAP và quy trình chứng nhận được đề cập ở đoạn 1 ở trên.

4. Thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trẻ em

Trong phạm vi mà WRAP có thể xác định tuổi của người dùng bằng cách họ gửi hoặc liên lạc với trang web, WRAP sẽ không cố ý (a) thu thập hoặc đăng thông tin từ các cá nhân dưới mười ba tuổi (“trẻ em” hoặc “trẻ em”) mà không có sự đồng ý có thể kiểm chứng của cha mẹ hoặc người giám hộ, hoặc (b) cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ trẻ em, bất kể nguồn của nó, cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích gì.

5. Các biện pháp an ninh

Mặc dù không có hệ thống bảo mật vật lý hoặc điện tử nào là không thể xâm nhập, WRAP cố gắng duy trì mức độ riêng tư và bảo mật phù hợp với tiêu chuẩn ngành. WRAP đã triển khai nhiều tính năng bảo mật để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép thông tin cá nhân. Mặc dù WRAP thực hiện các biện pháp này để bảo vệ chống tiết lộ trái phép dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của người dùng, nhưng WRAP không thể kiểm soát việc truyền qua internet và không thể đảm bảo hoặc bảo đảm rằng thông tin cá nhân được truyền tới WRAP sẽ không bao giờ bị xâm phạm.

6. Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web internet khác. Trừ khi chúng tôi tuyên bố rõ ràng khác, chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và thực tiễn bảo mật của họ và chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin bạn cung cấp (hoặc chúng tôi thu thập) liên quan đến việc sử dụng trang web. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan đến việc truy cập trang web của họ.

7. Quyền từ chối

Khách truy cập có thể từ chối để thông tin cá nhân của họ được WRAP thu thập, được WRAP sử dụng cho mục đích phụ hoặc được WRAP sử dụng để gửi thư quảng cáo cho khách truy cập bằng cách liên hệ với WRAP qua email tại info@wrapcompliance.org hoặc qua đường bưu điện hoặc điện thoại theo địa chỉ và số điện thoại dưới đây.

8. Truy cập và Khả năng Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân

Theo yêu cầu qua thư bưu điện, email hoặc điện thoại (trong giờ làm việc thông thường), WRAP sẽ cung cấp cho khách truy cập bản tóm tắt mọi thông tin nhận dạng cá nhân mà WRAP lưu giữ liên quan đến khách truy cập. Khách truy cập có thể sửa đổi, chỉnh sửa, thay đổi hoặc cập nhật thông tin nhận dạng cá nhân mà WRAP đã thu thập thông qua trang web hoặc có thể khiến hồ sơ cá nhân của họ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của WRAP bằng cách liên hệ với WRAP qua thư bưu điện, email hoặc số điện thoại được chỉ ra bên dưới. WRAP có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và vì mục đích bảo mật, trước khi tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu. Khả năng xóa thông tin cá nhân của bạn có thể bị hạn chế trong một số trường hợp. WRAP có thể giữ lại thông tin bạn gửi để sao lưu, lưu trữ, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, phân tích, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy.

9. Luật điều chỉnh

Chính sách về quyền riêng tư này và các thông lệ về quyền riêng tư của WRAP sẽ chỉ tuân theo luật pháp của Virginia ở Hoa Kỳ, ngoại trừ các quy định xung đột về luật pháp và bạn tuân theo quyền tài phán cá nhân ở Virginia. Các bên đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại hoặc quản lý Virginia sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến chính sách quyền riêng tư này. CÁC BÊN TỪ BỎ VIỆC XỬ TRÍ CỦA BAN THẨM ĐOÀN. WRAP không tuyên bố rằng chính sách quyền riêng tư này và các thông lệ như vậy tuân thủ luật pháp của bất kỳ tiểu bang hoặc quốc gia nào khác. Khách truy cập sử dụng trang web và cư trú bên ngoài Hoa Kỳ làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc chuyển và sử dụng thông tin của bạn bên ngoài quốc gia của bạn.

10. Quyền Thay đổi Chính sách Bảo mật của WRAP

WRAP có thể thay đổi nội dung của trang web và chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng hãy xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi để chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với chính sách hiện tại của chúng tôi vì chính sách này ràng buộc bạn. Nếu bất kỳ thay đổi nào là không thể chấp nhận được đối với bạn, thì cách giải quyết duy nhất của bạn là chấm dứt việc sử dụng trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web và/hoặc tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi sẽ tuân theo các điều khoản của chính sách bảo mật hiện tại. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc bạn muốn xem lại, thay đổi và/hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

E-mail: info@wrapcompliance.org
Chú ý: Nacer Ben Driouich
Điện thoại: +1-703-243-0970
Địa chỉ gửi thư: 4201 Wilson Blvd., Phòng 335, Arlington, VA. 22203

GẦN