Sứ mệnh của APSCA là nâng cao tính chuyên nghiệp, tính nhất quán và uy tín của các cá nhân và tổ chức thực hiện kiểm toán tuân thủ xã hội độc lập. WRAP là người ủng hộ và đóng góp mạnh mẽ cho công việc của APSCA và yêu cầu tất cả các công ty đối tác giám sát được WRAP công nhận phải là thành viên APSCA.

GẦN