Sự tiếp kiến

Auditors employed by WRAP-accredited monitoring firms.

Yêu cầu nhập học

APSCA CSCA or ASCA.

chủ đề bao gồm

  • Recent updates to the WRAP program 
  • Evolving documents and templates
  • Memos
  • Case studies and interactive exercises

Inquire about One-Day Refresher Training

Tên(Yêu cầu)
Max. file size: 50 MB.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Chính sách bảo mậtTerms of Service apply.
Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.
GẦN