Các International Apparel Federation (IAF) is the world’s leading federation for apparel manufacturers, (SME) brands, associations, and the supporting industry.

Tư cách thành viên của IAF hiện bao gồm các hiệp hội và công ty may mặc từ hơn 40 quốc gia - tư cách thành viên đại diện trực tiếp và gián tiếp cho hơn 100 nghìn công ty và hơn 20 triệu nhân viên. IAF tập hợp các thành viên của mình lại với nhau để cùng nhau tạo ra chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Nó cung cấp cho các thành viên thông tin và hướng dẫn có giá trị, đồng thời đại diện cho họ trên một số nền tảng quốc tế nhằm thúc đẩy tiêu chuẩn hóa, hài hòa hóa, hợp tác và tính toàn diện trong ngành may mặc.

GẦN