Các USFIA đại diện cho các thương hiệu dệt may, nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và nhà bán buôn có trụ sở tại Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh trên toàn cầu; làm việc để loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cản trở khả năng thương mại tự do của ngành và tạo ra các cơ hội kinh tế ở Hoa Kỳ và nước ngoài với mục tiêu làm những gì chúng ta có thể làm để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho khách hàng, đồng nghiệp của chúng ta và nhà cung cấp của chúng tôi.

Được thành lập vào năm 1989, USFIA hoạt động để loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cản trở khả năng thương mại tự do và tạo việc làm của ngành công nghiệp thời trang tại Hoa Kỳ. Vào năm 2021, USFIA đặt tên cho WRAP là Nhà tài trợ Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của mình, tìm cách mở rộng hợp tác và giao tiếp trong không gian may mặc của Hoa Kỳ.

GẦN