WRAP session at USFIA Washington Trade Symposium to address audit fatigue

Our President and CEO, Avedis Seferian, will be a featured speaker in a session at the United States Fashion Industry Association (USFIA)’s 2023 Washington Trade Symposium. For the first time, this event will be hybrid; it will be held in-person in Washington D.C., but can be attended virtually from anywhere in the world. Our session, […]

Giao điểm của kiểm toán tuân thủ xã hội và yêu cầu bảo mật tối thiểu CTPAT

Avedis Seferian, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của WRAP, đã tham gia Hội nghị chuyên đề thương mại ảo Washington của Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA). Avedis đã nói về Giao điểm của Kiểm toán Tuân thủ Xã hội và Yêu cầu Bảo mật Tối thiểu CTPAT. 

Two business women shaking hands

WRAP được đặt tên là Nhà tài trợ Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp năm 2021 của USFIA

Sản xuất được công nhận có trách nhiệm trên toàn thế giới (WRAP) sẽ là Nhà tài trợ cho trách nhiệm xã hội của Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA) năm 2021. WRAP và USFIA mong muốn mở rộng sự hợp tác của họ. Chủ tịch USFIA Julia Hughes cho biết “Một trong những giá trị quan trọng nhất đối với USFIA và các thành viên của chúng tôi là Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thật là thú vị khi được cộng tác với […]

Avedis Seferian during USFIA Virtual Apparel Importers Trade and Transportation Conference

Giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng: góc nhìn kiểm toán

Avedis Seferian, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của WRAP, đã thảo luận về cách giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng trong Hội nghị Thương mại và Vận chuyển Hàng may mặc Trực tuyến của Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA).