Avedis Seferian, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của WRAP, đã tham gia Hội nghị chuyên đề thương mại ảo Washington của Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA). Avedis đã nói về Giao điểm của Kiểm toán Tuân thủ Xã hội và Yêu cầu Bảo mật Tối thiểu CTPAT. 

GẦN