WRAP đã gia hạn quan hệ đối tác với CAF vào năm 2022 theo Biên bản ghi nhớ sửa đổi (MoU). Thỏa thuận mới nhấn mạnh cam kết chung của các tổ chức trong việc tổ chức các sự kiện giúp các bên liên quan được thông báo và chuẩn bị cho những thách thức đang phát triển mà chuỗi cung ứng của họ phải đối mặt. WRAP là người đề xuất tự hào về công việc của CAF trong lĩnh vực may mặc của Canada và rất vui được tiếp tục đóng vai trò là đối tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) vào năm 2022.

GẦN