AAFA là chính sách công và tiếng nói chính trị cho ngành may mặc và giày dép ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, đại diện cho hơn 1.000 thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất nổi tiếng thế giới. Một nhà lãnh đạo được công nhận về một loạt các vấn đề quan trọng đối với các thành viên của mình, bao gồm bảo vệ thương hiệu, chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng, thương mại, hậu cần và sản xuất.

AAFA hợp tác chặt chẽ với WRAP, chính thức của nó Đối tác Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), để giúp các thành viên của nó thúc đẩy hơn nữa sản xuất có trách nhiệm với xã hội.

GẦN