November 8, 2023

2023 International Apparel & Footwear Compliance Conference

Apparel and footwear factory executives, directors, managers and leadership teams are invited to the American Apparel & Footwear Association (AAFA)’s upcoming conference in Vietnam! Manufacturers and U.S. buyers will convene to promote relationship building, obtain a deeper understanding of U.S. requirements, discuss brand expectations for facilities, and explore solutions for key purchasing and compliance issues. […]

AAFA Industry Chat on Nearshoring

American Apparel & Footwear Association (AAFA) Senior Vice President of Policy Nate Herman sat down with our President & CEO, Avedis Seferian, to discuss the implications of nearshoring for the United States market and the opportunities it presents for brands and retailers.

AAFA Industry Chat on Due Diligence

The American Apparel & Footwear Association (AAFA)’s Senior Vice President of Policy, Nate Herman, recently sat down with WRAP’s President and CEO, Avedis Seferian, to review the due diligence themed series of discussions from the AAFA’s Traceability Conference and Social Responsibility Committee meeting. Tune in now at the link below!

Recording of AAFA Virtual Training on Social Responsibility

WRAP’s Vice President of Stakeholder Engagement, Mark Jaeger, was a featured speaker in a virtual training hosted by the American Apparel & Footwear Association (AAFA). This session provided context on the development of social compliance programs and the real-world constraints on program effectiveness. It also reviewed strategies for promoting social compliance across the supply chain. […]

Man and woman discussing paper work

AAFA Virtual Training on Social Responsibility

WRAP’s Vice President of Stakeholder Engagement, Mark Jaeger, will be a featured speaker in an upcoming members-only webinar hosted by the American Apparel & Footwear Association (AAFA). This virtual training will benefit AAFA members who are interested in or new to social compliance and/or environmental, social, and governance (ESG) issues in the apparel, footwear, or […]

Accountability in the apparel industry 10 years after Rana Plaza

WRAP’s President and CEO, Avedis Seferian, joins the American Apparel & Footwear Association (AAFA)’s Vice President of Policy, Nate Herman, for a discussion on accountability in the apparel industry ahead of the 10-year anniversary of the collapse of Rana Plaza.

Hướng dẫn AAFA-WRAP để hiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức

AAFA, hợp tác với Đối tác chính thức về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), Tổ chức sản xuất được công nhận có trách nhiệm trên toàn thế giới (WRAP), đã xuất bản hướng dẫn dành riêng cho thành viên này nhằm xem xét các phương pháp hay nhất, tài nguyên và thông tin chi tiết làm rõ: Lao động cưỡng bức là gì, cùng với các luật và chính sách của Hoa Kỳ và các quốc gia khác về lao động cưỡng bức; Làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu này; Trường hợp buộc […]

Nate Herman and Avedis Seferian video discussion

Thông tin chi tiết về tác động của UFLPA

Nate Herman, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Chính sách của AAFA, ngồi lại với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WRAP, Avedis Seferian, để thảo luận về Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA).

Hoạt động của nhà máy an toàn trong môi trường sau đại dịch

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra trong năm thứ ba, khi hoạt động kinh doanh cố gắng trở lại bình thường và khi các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng liên tục thay đổi, Hiệp hội Quần áo & Giày dép Hoa Kỳ (AAFA) đã cập nhật hướng dẫn trước đây với Sản xuất được công nhận có trách nhiệm trên toàn thế giới (WRAP ) - Đối tác Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của AAFA - để cho phép nhà máy vận hành an toàn hơn trong […]

Các vấn đề lao động của ngành công nghiệp may mặc trong chuỗi cung ứng

Avedis Seferian, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của WRAP, đã tham gia Hiệp hội Giày dép & May mặc Hoa Kỳ (AAFA) để thảo luận về các vấn đề lao động trong chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp may mặc nói chung. 

  • Trang 1/2
  • 1
  • 2