Tại phiên bản thứ năm của sự kiện Điểm đến Châu Phi, Mark Jaeger, Phó Chủ tịch phụ trách Gắn kết các Bên liên quan của WRAP, đã thảo luận về vai trò ngày càng tăng của việc tuân thủ xã hội đối với các công ty may mặc Châu Phi đang tìm cách vận chuyển hàng hóa của họ đến Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ.

GẦN