Chào Mừng Đến Với Trang Mạng Của Chúng Tôi! Tự Do Nghiên Cứu Của Riêng Mình Và Lựa Chọn Một Trong Những Trang Sau Để Chi Tiết Hơn:
Tổng Hành Dinh Đặt Tại Arlington, Virginia, Mỹ Với Các Văn Phòng Tại Hồng Kong, Bangladesh Và Các Đại Diện Tại Ấn Độ Và Đông Nam Á, Sản Xuất Được Chứng Nhận Trách Nhiệm Toàn Thế Giới (Wrap) Là Một Cơ Quan Độc Lập, Khách Quan, Nhóm Phi Lợi Nhuận Về Sự Tuân Thủ Xã Hội Toàn Cầu Cho Việc Thúc Đẩy Sự An Toàn, Hợp Pháp, Nhân Văn, Và Đạo Đức Của Các Nhà Sản Xuất Khắp Thế Giới Thông Qua Sự Chứng Nhận Và Giáo Dục.