Chúng tôi chứng nhận

Các nhà máy có trách nhiệm với xã hội trong lĩnh vực sản phẩm may

Cấp Chứng Nhận

Không cần phải vất vả. Chúng tôi có thể giúp

Chúng tôi có thể giúp

Cơ sở sản xuất gửi thông tin cơ bản cho WRAP và nộp phí đăng ký

2. Tự Đánh Gi

Các cơ sở hoàn thành chương trình tự đánh giá trước khi kiểm toán để cho thấy rằng họ đã và đang hoạt động kinh doanh theo đúng quy tắc xã hội.

3. Giám sát

Sau khi tự đánh giá trước khi kiểm toán, cơ sở chọn một tổ chức giám sát được WRAP công nhận để tiến hành kiểm toán cơ sở.

4. Thẩm định

WRAP sẽ xem xét báo cáo kiểm toán của tổ chức giám sát và quyết định có cấp chứng nhận cho cơ sở đó hay không.

5. Cấp Chứng Nhận

Nếu cơ sở được cấp chứng nhận, WRAP có ba mức chứng nhận – Bạch kim, Vàng và Bạc.

WRAP-icon-security

12

Security

WRAP-icon-locallaws

1

Compliance with local laws

WRAP-icon-forced-91

2

Prohibition of forced labor

WRAP-icon-child-94

3

Prohibition of child labor

WRAP-icon-harrassmen

4

Prohibition of harassment or abuse

WRAP-icon-benefit

5

Compensation & benefits

WRAP-icon-hours

6

Hours of work

WRAP-icon-discrimination

7

Prohibition of discrimination

WRAP-icon-health

8

Health & safety

WRAP-icon-collectivebargaining-92

9

Freedom of association & collective bargaining

WRAP-icon-environment

10

Environment

WRAP-icon-customs2-93

11

Customs compliance

Nguyên tắc

Chúng tôi làm việc theo 12 nguyên tắc chỉ đạo.

Chúng tôi khuyến khích áp dụng Nguyên Tắc Đạo Đức trong Các Xưởng May Quần Áo

WRAP-icon-factory-57

Hãy tham gia cùng chúng tôi

wrap-map-blue-13

23 certified facilities

19 certified facilities

70 certified facilities

709 certified facilities

570  certified facilities

339 certified facilities

WRAP-icon-news-yellow

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi