AAFA, hợp tác với Đối tác chính thức về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), Sản xuất được công nhận có trách nhiệm trên toàn thế giới (WRAP), đã xuất bản hướng dẫn dành riêng cho thành viên này để xem xét các phương pháp hay nhất, tài nguyên và thông tin chi tiết làm rõ:

  • Lao động cưỡng bức là gì, cùng với luật pháp và chính sách của Hoa Kỳ và các quốc gia khác liên quan đến lao động cưỡng bức;
  • Làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu này;
  • Trường hợp lao động cưỡng bức có thể tham gia vào chuỗi cung ứng;
  • Làm thế nào để bổ sung các quy tắc ứng xử hiện có hoặc, khi cần thiết, phát triển và thực hiện chính sách của công ty về lao động cưỡng bức;
  • Các phương pháp điều tra, xác định và loại bỏ tận gốc lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của họ; và
  • Cách chuẩn bị và ứng phó với các cáo buộc về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của bạn.

Yêu cầu thành viên AAFA để xem nội dung.

GẦN