Nate Herman, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Chính sách của AAFA, ngồi lại với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WRAP, Avedis Seferian, để thảo luận về Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA).

GẦN