Khi đại dịch COVID-19 tiếp diễn sang năm thứ ba, khi các hoạt động kinh doanh cố gắng khôi phục lại bình thường và khi các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng liên tục thay đổi, Hiệp hội May mặc & Giày dép Hoa Kỳ (AAFA) đã cập nhật hướng dẫn được tạo trước đó với Sản xuất được Chứng nhận có Trách nhiệm Toàn cầu (WRAP) ) — Đối tác Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của AAFA — để cho phép vận hành nhà máy an toàn hơn trong giai đoạn “bình thường mới” mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Khi hướng dẫn thay đổi và các hoạt động cố gắng tuân thủ chúng, điều quan trọng đối với ban quản lý là duy trì các thể thức nâng cao về sức khỏe và an toàn cho người lao động để ngăn chặn sự lây lan thêm của COVID-19. Do đó, xin lưu ý rằng hướng dẫn này thay thế và cập nhật Hướng dẫn AAFA/WRAP để các nhà máy vận hành an toàn liên tục trong thời kỳ COVID-19. 

GẦN