Hoạt động của nhà máy an toàn trong môi trường sau đại dịch

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra trong năm thứ ba, khi hoạt động kinh doanh cố gắng trở lại bình thường và khi các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng liên tục thay đổi, Hiệp hội Quần áo & Giày dép Hoa Kỳ (AAFA) đã cập nhật hướng dẫn trước đây với Sản xuất được công nhận có trách nhiệm trên toàn thế giới (WRAP ) - Đối tác Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của AAFA - để cho phép nhà máy vận hành an toàn hơn trong […]